Konuya Cevap Yaz

Bir kurumun ihtiyaç
duyduğu personel sayısı norm kadro olarak ifade dilmektedir. Norm kadro
yönetmelik ile düzenlenmiştir. Norm kadro belirlenirken o kurumun vereceği
hizmeti en verimli olacak şekilde hareket edilmektedir. Verilecek o hizmet
eksiksiz olarak en az sayıda personelle verilmeli ki verimlilik sağlanmış
olsun. Tabi bunun yanında hizmet kalitesi de dikkate alınmaktadır. Örneğin
okullarda verilen eğitimi düşündüğümüzde sınıflar ortalama 24 - 30 kişi
arasındadır. Norm kadro hesaplanırken hizmet kalitesi dikkate alınmamış olsa
maliyeti düşürmek için 100 kişilik sınıflar yapılabilirdi. Maliyet ve hizmet
kalitesi birlikte değerlendirilerek verimlilik hesaplanmaktadır. Diğer
kurumlarda bu hesap daha farklı yapılabilir fakat eğitim kurumlarında hizmet kalitesi
dikkate alınmak zorundadır. Peki o zaman
eğitim kurumlarının norm kadroları
neye göre belirlenir
?

Eğitim Kurumlarının Norm Kadroları Neye Göre
Belirlenir ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğitim diğer alanlardan farklı olduğu için norm kadro hesaplaması
da farklıdır denilebilir. Norm kadro belirlenirken eğitim kalitesi öncelikli
koşullardandır. Bu kaliteyi korumak için sınıf başına düşen öğrenci sayısı
mevcut imkanlar dahilinde en düşük seviyede tutulmaya özen gösterilmektedir.
Sınıf mevcutları ne kadar az olursa verilecek eğitimin kalitesi de o kadar
yüksek olacaktır. Eğitim kalitesi için bir başka hususta öğretmenin durumudur.
Öğretmen kalitesi ve yetiştirilmesi daha önceden gerçekleşen bir süreç olduğu
için norm kadro yönetmeliğinde bu konuyla ilgili bir madde yoktur ki olması da
tuhaf olurdu. Hizmet kalitesinin yüksek olması için öğretmenlere performansları
düşmeyecek şekilde ders saati verilmektedir. Öğretmene ne onu aşırı derecede
yoracak kadar ders verilmeli, ne de haftanın büyük bölümünde boş kalacak
şekilde az ders verilmeli noktasından hareketle norm durumu düzenlenmiştir. Eğitim kurumlarının norm kadroları neye göre
belirlenir
sorusunun
cevabı da belirmeye başlamış oldu.

Sonuç: Eğitim Kurumlarının Norm Kadroları Neye
Göre Belirlenir?


Eğitim kurumlarının norm kadroları neye göre
belirlenir
sorusuna kademeli
olarak cevap vermeye devam edelim. Okullarda önce sınıf sayısı belirlenir.
Sınıf sayıları belirlendikten sonra her branştan toplam ders saati çıkarılır.
Çıkarılan ders saatine göre norm kadrolar belirlenir. Bir branştaki ders sayısı
6 ile 31 saate kadar ise 1 norm verilir. 31 ile 42 saat arasında ders var ise 2
norm verilir. 42 saat dersten sonra her 21 saatlik derse 1 norm verilmektedir.
Çeşitli sebeplerle ders saatinin artması durumunda o dersin öğretmen normu
artırılır ve yeni personelin gelmesi için uygun hale gelmiş olur. Tam tersi
durumda ise norm düşürülür ve norm fazlası olan öğretmen başka kuruma
gönderilir.@adminnnnnn #3123 - 17-03-2018 15:34:47
2
-->
@adminnnnnn #3122 - 17-03-2018 15:32:55
1 [
--> Twitter Tweet
@adminnnnnn #3121 - 17-03-2018 15:31:21
slmmm
--> Twitter Tweet @adminnnnnn #65 - 10-03-2018 18:40:45
okk
--> Konuya Cevap Yaz YUKARI GİT
×

Gönderiyi Düzenle

Yükleniyor