staj paraları ne zaman yatar konulu başlığı tekrar aktif ettik arkadaşlar yorumlar sayfanın en altındadır.  Geçmişe ve geriye dönük staj ücretleri hakkında, hala mağdurlar çoktur.  

 

 


 Eski Haber ise şu idi;


 

MEB'den Öğrencilere Staj ücretlerinin Ödenmesi Talimatı hakkında

 

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda mesleki eğitim gördüğü halde öğrencilere staj ücreti ödenmemesi ile ilgili olarak bir yazı yayımlayarak öğrenciler asgari ücretin yüzde 30u oranında staj ücreti ödenmesi talimatı verdi. 

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 90757378-2S0.01-E.8831085                                        04.09.2015

Konu: Mesleki Eğitim Ücretleri

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

ilgi: a) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu.

 

 

b)           5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

 

 

c)            Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

 

 

d)           Milli Eğitim Bakanlığı Temci Eğitim Genel Müdürlüğünün 12.06.2015 tarihli ve 90812931/641/6068137 sayılı yazısı ve ekleri.

 

 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında eğitimi yapılan tüm meslek alanlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgi (a) Kanun ve ilgi (c) Yönetmelik hükümlerine göre işletmelerde mesleki eğitim görmeleri halinde yaşlarına uygun asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret ödenmesi gerekmektedir. Ancak, ilgi (e) Yönetmeliğin 69. ve 127. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yarıyıl ve yaz tatilleri süresinde ilgili alanın öğretim programı gereği yapmakla yükümlü oldukları 40 iş günü staj veya 288 saatlik yaz uygulamasında ilgi (a) ve (b) Kanun kapsamında sigortalılık işlemleri gerçekleştirilmekte olup işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenciler gibi ücret ödenmesi ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

 

 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında öğrenim görmekte iken ilgi (a) Kanun ve ilgi (e) Yönetmelik csaslanna göre geçmiş yıllarda Bakanlığımıza bağlı kurumlar ile resmi anaokulu, anasınıfları veya uygulama sınıflarında beceri eğitimi gören özellikle Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile diğer alanların öğrencileri tarafından ilgi (a) Kanunda belirtilen ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Bakanlığımız aleyhine davalar açılmaktadır.

 

 

Bakanlığımıza bağlı ilgili okul/kurumlarda geçmiş yıllarda beceri eğitimi yapan söz konusu öğrencilerin geriye dönük ücret taleplerinin değerlendirilmesinde; konuya ilişkin başvurularının bulunması kaydı ile öncelikle zamanaşımı süresinin dikkate alınması ve hukuka uygun bulunan ücret talepleri hakkında 659 sayılı KHKnin sulha ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılabileceği ilgi (d) yazı ile Valiliklere bildirilmiştir.

 

 

Konu hakkında ilgi (d) yazıyla yapılan açıklamaya rağmen Bakanlığımıza yapılan başvurular de açılan davalardan halen bazı il ve ilçelerde durumun çözüme kavuşturulmadığı, ödemeler hakkında tereddütlerin yaşandığı ve beceri eğitimi yapılan diğer alanlarda da ilgi (a) Kanunda belirtilen ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle öğrencilerin/mezunların konuyu mahkemelere taşıdığı anlaşılmaktadır.

 

 

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda beceri eğitimi gördüğü halde ücreti ödenmeyen öğrencilerin/mezunların ilgili Valiliklerce (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) tespit edilerek başvurularının alınması, ilgi (d) yazıda belirtilen hususlar ile Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yer alan açıklamalara uygun olarak ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

 

 

Bu doğrultuda Bakanlığımız aleyhine açılan/açılacak olan, kamu yaran bulunmayan, zaman ve kaynak israfına neden olan söz konusu davaların açılmasının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

 

 

Bilgilerinizi ve gereği için konunun İliniz dâhilindeki tüm okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumlan ile mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarına duyurulması hususunu önemle rica ederim.

 

 

Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Bakan a.Müsteşar Yardımcısı

 

 

staj paraları ne zaman yatar konulu yazımız bu idi arkadaşlar umarım faydalı olur ve geçmişe dönük staj ücretlerinizi de alabilirsiniz.Ben dilekce verdim ,hesabima para yatiracaklar stajerlik parami .hesap no bnm adima olmasi sartmi .acil cvp bekliyorum

peki hemsireler ne olacak merzifon hastanesi cocuklaraimizi kabul etmiyor buna cozum istiyoruz

Dilekçe yazan biri örneğni yollayablir mi?

Bu konuya sadece orta öğretimde staj yapanlar mi dahil. Üniversite staj lari dahil değilmi. Bilgisi olan var mı.

Arkadaşlar dilekçe örneği bide staj gördüğümüz okula gitmemiz Şart mı

Lütfen yardım edin. Ben stajimi kendi mezun olduğum okulda yaptım. Bana söyledikleri sen stajimi burda yaptın ve döner sermayeye bagliyiz olduğu için hakkın yok deniliyor.ne yapmalıyım

Staj paraları ne zaman yatıyor kesin olarak bankaya hemen bilgi verin

Dilekçe örneği yayınlar mısınızOzelde yapanlarda aliyormu

nasıl yanı liseden staj yapanlarda dahimi

bülbül okulu müdürlüğüne

adana

okulunuzun kaldırım mühendisliği bölümü 2010 yılı mezunuzyum. 2009-2010 yıllarında okulunuzun uygulamalı kaldırım bölümünde staj yaptım ve herhangi bir ücret almadım. 2009-2010 yılında yapmış olduğum stajın ücretinin adıma kayıtlı TR1651****654654654 iban numaralı hesabına yatırılması hususunda.

bilgileriniz ve gereğini raz ederim.

adres-tc-isim soyisim ve imza


STAJ ÜCRETLERİ HALA YATIRIMADI OCAK AYNDA VERDİK DİLEKÇEYİ.

Basvurular hala devam ediyomu ?

Benim hesabim yok baska birinn hesabi olurmu acaba cevap verirmisnz lütfen

2009-2010 mezunları su anda alabılıyor mu

×

Gönderiyi Düzenle

Yükleniyor